CONVOCATOR

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GALATI PUBLICĂ URMĂTORUL

CONVOCATOR

CONSILIUL DIRECTOR  AL CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GALAȚI  CU SEDIUL ÎN  GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 53  ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 13 ȘI ART.16,  LIT. (b) ȘI LIT. (c)  DIN STATUT, ART.21, ALIN.(2), LIT.(f) ȘI ALIN.(5) DIN LEGEA NR.276/27.11.2020 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR.26/27.11.2020 CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII CÂT ȘI PREVEDERILE HOTĂRÂRII NR. 932/09 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, convoacă Adunarea Generală ordinară de alegeri pentru Consiliul Director și Comisia de Cenzori, a membrilor Casei reprezentată prin delegați, la data de 29 septembrie 2021, ora 830 în sala Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, Str. Domnească,  nr. 59, Galati, cu următoarea ordine de zi:

  1.       Aprobarea Proiectului hotărârii cu privire la ratificarea Deciziilor emise de Consiliul Director și de Președinte începând cu data de 01 aprilie 2021 și până la data de 13 septembrie 2021;
  2.       Aprobarea Proiectului Raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada octombrie 2016 – august 2021.
  3.       Aprobarea Proiectului Hotărârii privind încetarea de drept a mandatului de cenzor al domnului Macovei Gheorghe.
  4.       Discuții.
  5.       Alegerea noului Consiliu Director și a Comisiei de Cenzori.

Membrii delegați sunt rugați să se prezinte cu BI/CI în original și să-și ridice delegațiile din incinta Punctului de lucru situat în Cartier Piața Centrală, str. Tecuci, nr.3, bl. V3 V3 B, et.parter ap., secretariat, camera nr.9, începând cu data de 14 septembrie 2021.

În situația în care vor apare modificări cu privire la modul de organizare al ședinței adunării datorită situației actuale generate de pandemia de COVID-19 și a stării de alertă membrii delegați vor fi înștiințați prin intermediul site-ul, al afișelor din interiorul unității.

 

 

PREȘEDINTE,

 

MI/IL/Ex.1/

D A1/13.09.2021

 


Returnare
Sep 16, 2021 Categorie: General Postat de: adm
Pagina precedentă: Ajutor nerambursabil Pagina următoare: Diverse