Activitatea de management

Activitatea de management a C.A.R.P. Galaţi

 De la înfiinţarea sa în iunie 1907, organele de conducere au avut ca obiectiv fundamental întrajutorarea membrilor, dezvoltarea bazei materiale, creşterea numărului de membri, crearea de condiţii pentru petrecerea timpului în mod plăcut şi util, respectarea legilor şi a disciplinei financiare, o bună colaborare între organizaţiile de pensionari de la nivelul oraşului. Sunt cunoscute închirierile de spaţii pentru C.A.R. Subofiţeri Pensionari, folosirea spaţiului C.A.R.P. Calea Ferată, închirierile de spaţii proprii către membrii neajutoraţi, spaţii pentru prestări de servicii, ş.a.

Pentru a fi cunoscuţi şi de cei care vor veni după noi, vom încerca să lăsăm viitorului pe principalii artizani din conducerea activităţii de întrajutorare. Unii dintre ei au intrat în memoria populaţiei.

 Primul preşedinte al C.A.R. Pensionari Galaţi, cel care s-a învrednicit în a organiza, înfiinţa şi conduce prima societate a pensionarilor gălăţeni, fondată la 3 iunie 1907, este Ion Plăvănescu, cel care, împreună cu câţiva colaboratori au înfiinţat C.A.R. Pensionari în anul 1907 şi au înscris ca membri chiar şi pensionari care au cotizat doar cu câte 2-3 lei. .  Încă un preşedinte ale căror urme au rămas până în zilele noastre este Constantin Modârjac, cel care, din fonduri proprii ale Casei, a cumpărat primul sediu proprietate a C.A.R.Pensionari. 

 Ionescu Radu, fondator şi preşedinte al C.A.R. Pensionari Calea Ferată din anul 1947 era un neobosit căutător de ajutoare, de donaţii interne şi internaţionale, un mobilizator al membrilor săi în cultivarea legumelor pe terenuri din jurul oraşului şi în acelaşi timp, era apreciat în mod deosebit de către conducerea oraşului.   

După această perioadă, până la definitivarea constituirii actualei Case de Ajutor Reciproc Pensionari în anul 1979, vom nominaliza numai preşedinţii:

 1947-1954  - Radu Ionescu C.A.R.P. Calea Ferată

 1950-1954  -Ion Şişu  C.A.R.P.Subofiţeri

 1952-1954  -Alecu Botezatu  C.A.R.P. Galaţi

 1954-1955  -Stamate Neculai

 1955-1957  -Croitoru Gheorghe

 1957-1958  -Bratu Mihalache

 1958-1959  -Damaschin Gheorghe

 1959-1960  -Moraru Petre

 1960-1961  -Botez Constantin

 1961-1965  -Bratu Mihalache

 1965-1969  -Moraru Petre

 1969-1977  -Moraru Petre. Preşedinte onorific

 1972-1974  -Vasiliu Gheorghe

 1974-1977  -Chirilă Mihalache

 1977-1978  -Moraru Petre

 1979-1982  -Moraru Petre. Preşedinte onorific

 1979-1981  -Morun Nicolae

      După unirea celor două C.A.R.P.-uri vom nominaliza pe toţi membrii Consiliilor Director şi ai Comisiei de Cenzori.

 

1979-1981

Morun Nicolae - preşedinte

Dorobăţ Constantin

Negru Constantin

Constantin Petrache

Matulea Ioana

Lehnic Dragoş

Mocanu Costache

Csinjepolschi Ştefan

Potârniche Constantin

Membri supleanţi:

Antonescu Traian

Radu Catinca

Hulubei Alexandru

Cenzori:

Ermicioiu Grigore

Enăchescu Sterian

Bucur Neculai

1981-1985

Morun Nicolae - preşedinte

Vasiliu Gheorghe

Constantin Petrache

Dudu Gheorghe

Gabrilovici Petru

Gamaleţ Cornelia

Martinov Daniel

Hulubei Alexandru

Radu Catinca

Cenzori:

Băncilă Gheorghe

Manolescu Florian

 

1985-1988

Scorţaru Aurel - preşedinte

Balaban Vasile

Crăciun Maria

Ionaşcu Ioana

Iftode Aurel

Ionescu Vasile

Stan Alecu

Gheorghiu Costică

Costea Georgică

Membri supleanţi:

Manolescu Zamfir

Socrate Lupu

Dudu Gheorghe

Cenzori:

Balmuş Francisc

Enăchescu Stelian

Podaşcă Costache

 

1988-1990

Scorţaru Aurel - preşedinte

Balaban Vasile

Costea Georgică

Ionaşcu Ioana

Crăciun Maria

Ionescu Vasile

Butunoi Ionel

Iorga Simion

Stan Alecu

Membri supleanţi:

Dudu Gheorghe

Lupu Socrate

Manolescu Zamfir

Butunoi Ionel

Cenzori:

Covaci Mircea

Enăchescu Stelian

Stamatin Victor

Balmuş Francisc

Jecu Paraschiva

1990-1995

Scorţaru Aurel - preşedinte

Costea Georgică

Hâncu Ştefan

Ionaşcu Ioana

Crăciun Maria

Ionescu Vasile

Butunoi Ionel

Vasiliu Gheorghe

Lupu Socrate

 

Membri supleanţi:

Popescu Ioana

Iorga Simion

Cenzori:

Balmuş Francisc

Enăchescu Stelian

Podaşcă Costache

Stamatin Victor

Vărvara Vasile

1995-2000

Scorţaru Aurel - preşedinte

Ionaşcu Ioana

Hâncu Ştefan

Butunoi Ionel

Costea Georgică

Popescu Iancu

Iorga Simion

Membri supleanţi:

Dudu Gheorghe

Cenzori:

Balmuş Francisc

Podaşcă Costache

Vărvara Vasile

2000-2008

Hâncu Ştefan - preşedinte

Hâncu Ionel - vicepreşedinte

Agache Aurelian

Costea Georgică

Crăciun Maria

Ionaşcu Ioana

Mardare Livius

Membri supleanţi:

Nicolae Gheorghe

Cenzori:

Mihăilescu Marcelia

Stratulat Lenuţa

Porumbel Vasile

2008-2012

Hâncu Ionel - preşedinte

Agache Aurelian - vicepreşedinte

Nicolae Gheorghe

Grigorescu Antonia - demisie 2009

Bergheş Petrache - deces 2010

Tofan Vasile - ales 2009

Cenzori:

Mihăilescu Marcelia

Stratulat Lenuţa

Guţu Costache

Consiliul director poartă o mare răspundere faţă de membrii săi prin rolul ce-i revine de a asigura tuturor membrilor o protecţie socială reală, folosind în mod judicios şi eficient pârghiile de care dispune: împrumuturi cu  dobânzi avantajoase, ajutoare pentru deces, ajutoare nerambursabile în bani, asistenţă socială, servicii la preţuri modice prin atelierul de cizmărie şi cel de frizerie, consultanţă juridică, consultaţii şi asistenţă medicală şi un mod plăcut de petrecere a timpului liber.

Pagina precedentă: Imobilele și patrimoniul Pagina următoare: Statutul Societății