Federația națională "OMENiA"

Despre Federaţia Naţională “OMENiA” a caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România

 

Consiliul director al C.A.R. Pensionari Galaţi are permanent în vedere cunoaşterea experienţei altor asociaţii ale pensionarilor pentru că, în funcţie de experienţa celorlalţi, să-şi poată perfecţiona  propria activitate. Bazat pe acest principiu, la data de 1 iulie 2008 C.A.R.P. Galaţi a aderat la “Federaţia Naţională OMENIA” a C.A.R.P- urilor din România, fără nici o formă de subordonare faţă de aceasta.

Federaţia Naţională “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România a luat fiinţă prin afilierea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din ţară, la data de 24 septembrie 1990. Federaţia Naţională “OMENIA” este constituită pe criterii teritoriale, unitatea de bază fiind C.A.R.P.- urile afiliate.

 Federaţia este cea mai puternică organizaţie de pensionari din ţară, cu o structură teritorială reală, compusă din 38 de filiale judeţene şi 142 C.A.R.P.-uri, cu personalitate juridică, cu peste 1400000 de membri,  cu membrii răspândiţi atât în mediul urban (53%), cât şi în mediul rural (47%), din totalul lor 39% fiind ţărani.

  Organele de conducere şi control din cadrul Federaţiei Naţionale “OMENIA” sunt: Congresul Naţional al Reprezentanţilor C.A.R.P.-urilor din România, Consiliul Naţional, Comitetul Director, Biroul Permanent, Preşedintele şi comisia de Cenzori.

Scopul Federaţiei Naţionale a C.A.R.P.- urilor din România, organism reprezentativ, consultativ, de interes public, autonom, neguvernamental, apolitic, este acela de perfecţionare a activităţilor desfăşurate de C.A.R.P.-uri, pentru întrajutorarea şi protecţia socială a membrilor acestora, apărarea intereselor în raport cu autorităţile publice, respectarea şi acordarea drepturilor prevăzute de Constituţie, legile ţării şi Hotărârile Guvernului României.

Federaţia facilitează colaborarea şi sprijină C.A.R.P.-urile afiliate păstrând autonomia acestora, statutele proprii şi principiile de organizare şi funcţionare conform legii.

Federaţia Naţională “OMENIA” militează pentru încheierea unor înţelegeri cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu Patriarhia Romană pentru acordarea de facilităţi persoanelor de vârsta a treia, în instituţiile de cultură şi de artă, în timpul excursiilor, vizitelor, pelerinajelor sau sejururile la mănăstiri, biserici şi pentru slujbele cu prilejul decesului.

  În vederea stimulării activităţilor la nivel de Federaţie şi C.A.R.P.-uri afiliate, se acordă diplome de excelenţă şi de onoare membrilor Federaţiei, sucursalelor şi C.A.R.P.-urilor cu rezultate remarcabile în activitate. În aceeaşi arie de preocupări se distribuie fondurile primite de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice la C.A.R.P.-urile afiliate, precum şi sărbătorirea zilei de 1 Octombrie “Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”.

  Drapelul Federaţiei este aprobat la Congresul Naţional din 14 martie 2008, de dimensiuni 150/100 centimetri, cu faţă dublă, pe care este imprimată emblema.

Afilierea C.A.R.P. Galaţi la Federaţia Omenia a fost benefică. Prin intermediul Federaţiei, C.A.R.P. Galaţi a beneficiat în perioada 01.08.2008-30.12.2010 de fonduri alocate de Guvernul României cu prilejul zilei de 1 Octombrie, “Ziua Persoanelor de Vârsta a Treia”, în sumă de 22761 ron.

  În anul 2010 Federaţia a iniţiat acţiunea “Daţi un leu pentru pensionarii săraci”, iar din fondurile strânse, C.A.R.P. Galaţi a primit suma de 3800 lei, sumă repartizată la începutul anului 2011 membrilor cu pensii mai mici de 600 lei.

    Pentru activităţi anterioare dar şi curente, pentru vechime în C.A.R.P.,  pentru activităţi de ajutor în recuperarea unor restanţe la împrumuturi şi colaborări în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ale Casei, în anul 2010  s-au alocat trei tipuri de diplome, astfel: 15 diplome aniversare, 15 diplome de onoare şi 11 diplome de excelenţă pentru activitate deosebită depusă de către salariaţii Casei. 

 Meritând cu prisosinţă diplomele de excelenţă, le nominalizăm pentru cunoaştere şi exemplu: Hâncu Ştefan, Hâncu Ionel, Buruiană Tinca, Gaiu Virginica, Agache Aurelian, Nicolae Gheorghe, Costea Georgică, Mardare Livius, Crăciun Maria, Ionaşcu Ioana.  Domnului Dănilă Alexandru i s-a acordat “Diploma de onoare” la împlinirea vârstei de 100 de ani.

Pagina precedentă: Statutul Societății Pagina următoare: Personalul angajat