Știri

 ANUNȚ

            În perioada 05 august  – 03 septembrie 2021, membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galați interesați pentru depunerea candidaturii în Adunarea Generală de alegeri din 29 septembrie 2021, pot consulta materialele informative afișate la panourile aviziere din incinta sediului central situat în strada Domnească, nr.53 cât și la Punctul de lucru din Cartier Piața Centrală, strada Tecuci, nr.3, bl. V3 V3B, et. Parter ap. tronson 1-2.

             Vă aducem la cunoștință următoarele:

 

CALENDARUL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR PENTRU

CONSILIUL DIRECTOR ȘI COMISIA DE CENZORI

DIN 29 SEPTEMBRIE 2021

Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galati, informează pe cei interesati, membri ai Casei, că pe data de 29 septembrie 2021, va avea loc  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERI a membrilor Casei reprezentată prin delegati, pentru alegerea:

-        Consiliului Director;

-        Comisiei de Cenzori.

            Cei interesați în vederea ocupării unei funcții în Consiliul Director sau Comisia de Cenzori, vor putea consulta materialul bibliografic, structurat în două mape care se găsesc la Comisia de organizare a Adunării Generale ordinare de alegeri pentru Consiliul Director și Comisia de Cenzori,  în camera nr.6 (intrarea pe la frizeria unității) din incinta Punctului de lucru situat în Galați, Cartier Piața Centrală, strada Tecuci, nr.3, bl. V3 V3B, et. parter ap. Tronson 1-2. Materialul bibliografic cuprinde:

-   REGULAMENTUL C.A.R.P. Galati privind modul de organizare si desfășurare a alegerilor pentru Consiliul Director si Comisia de Cenzori;

-   Legea nr.540/2004 privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, actualizată;

-   Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizată;

-   STATUTUL asociației  C.A.R.P. Galati.

Materialul bibliografic se consultă numai în incinta unității, pe durata studiului membrilor li se interzice fotografierea înscrisurilor.

            Pot candida pentru a ocupa o functie în viitorul CONSILIU DIRECTOR sau în COMISIA DE CENZORI candidatii care îndeplinesc și respectă CRITERIILE DE ALEGERE din REGULAMENT si prevederile acestuia.

 

CALENDARUL ORGANIZARII SI DESFASURARII

ALEGERILOR DIN 29 SEPTEMBRIE 2021

-  luna august 2021 – definitivarea listei delegaților ce au reprezentat membrii și la Adunarea Generală ordinară din 16 aprilie 2021, ca urmare a discuțiilor purtate cu aceștia;

- 05-31 august studierea materialelor din mapa pentru alegerile din 2021;

- până la data de 03 septembrie 2021 depunerea dosarelor complete de către candidati cu respectarea cerințelor și a intervalului orar  0930  -  1330, de lucru, zilnic, de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare legală când unitatea este închisă. Cererea tip pentru înregistrarea candidaturii se va lua de la Comisia de organizare a Adunării Generale ordinare de alegeri, din incinta Punctului de lucru.

- 13 septembrie 2021 – Convocarea Adunării Generale ordinare pentru alegeri;

-  06-10 septembrie 2021 – Comisia de organizare va verifica dosarele depuse de candidați;

 - 10 septembrie 2021 – se va comunica candidaților (în scris, telefonic, e-mail) acceptarea sau respingerea dosarelor;

 - 13-17 septembrie 2021 – candidatii ale căror dosare au fost respinse pot depune contestatii;

 - 20-21 septembrie 2021 – analiza contestațiilor si comunicarea rezoluției în scris petenților;

 - 23 septembrie 2021 – prezentarea Raportului final către Consiliul Director cu centralizatorul dosarelor/cererilor admise a participa la alegerile pentru pentru Consiliul Director și Comisia de Cenzori, în prezența tuturor candidaților invitați, pentru cunoașterea și înregistrarea eventualelor propuneri sau observații. Adunarea Generală va fi informată prin Raportul final cu privire la candidații ale căror dosare au fost admise/respinse.                              

 - 29 septembrie 2021 – desfășurarea Adunării Generale Ordinare de alegeri pentru Consiliul Director și Comisia de Cenzori.

 

                                                     

CONDUCEREA

Pagina precedentă: Ajutor nerambursabil Pagina următoare: Diverse