Regulamentul de Organizare

Despre regulamentul de organizare şi funcţionare

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.R.P. Galaţi constituie unul din documentele de bază a bunei funcţionări a Casei.

 În regulament se fac precizări că acesta nu înlocuieşte Statutul, ci are rolul de a completa în detaliu unele prevederi statutare. Acesta detaliază art. 4 din Statutul C.A.R.P. Galaţi care menţionează persoanele care pot deveni membri ai C.A.R.P. pe categorii de persoane. Regulamentul specifică felul Adunărilor Generale, modul de convocare, conducere şi desfăşurare, atribuţiile şi competenţele acestora, modul de adoptare a hotărârilor.

 În Regulament sunt dezvoltate atribuţiile şi modul de lucru al Consiliului Director, atribuţiile, competenţele şi răspunderile preşedintelui, rolul consilierilor şi problemele de care răspund aceştia.

  De o atenţie deosebită se bucură prevederile privind acordarea şi recuperarea împrumuturilor rambursabile. Şi ca să scoată în relief grija Casei pentru nevoile membrilor săi, acesta specifică faptul că împrumuturile rambursabile se acordă membrilor săi cu o vechime minimă de 3 luni dacă şi-au depus fondul social, respectiv 1/3 din împrumutul solicitat, dar şi mai devreme, cu aprobarea Consiliului Director, în situaţii deosebite.

 În regulament se detaliază tipul de ajutoare: nerambursabile, ajutoare de deces, ajutoare ocazionale conform art. 31, alin. 1 din Statut. Consiliul Director propune Adunării Generale venitul maxim lunar până la care se acordă ajutoare ocazionale, ajutoare privind cota parte din biletul de odihnă şi tratament, cota parte de 25 % din valoarea a două excursii organizate de C.A.R.P., bilete gratuite şi subvenţionate la teatre, muzee, Grădina Botanică, în limita fondurilor alocate prin bugetul anului respectiv.

Deasemeni se specifică activităţile de club, bibliotecă, asistenţă socială şi medicală, activităţi de prestări servicii, efectuarea unor servicii funerare, cursuri pentru persoane de vârsta a III a,  concursuri de remy, şah, table…

 Sunt prevederi care se referă la folosirea personalului angajat cu contract permanent sau cu fracţiune de normă şi prevederi clare ce trebuie să le îndeplinească angajaţii, condiţiile de studii, de pregătire profesională. Un capitol din Regulament se referă la programul de lucru al salariaţilor precum şi la relaţiile acestora cu pensionarii membri ai Casei.

 Aşa cum am mai menţionat pe parcursul lucrării, constatarea noastră este aceea că în C.A.R.P. Galaţi nu sunt probleme care să conducă către situaţii neplăcute între salariaţi şi nici între aceştia şi marea masă a membrilor.

 

Pagina precedentă: Regulamentul intern