Personalul angajat

Personalul angajat

 Pentru activitatea curentă, C.A.R.P. Galaţi foloseşte personal salariat, încadrat cu respectarea condiţiilor de studii şi a legislaţiei muncii. Salarizarea personalului se face prin negocierea directă, în cadrul Contractului colectiv, cu prilejul căruia se vor stabili şi raporturile de muncă în care personalul îşi va desfăşura activitatea. Personalul angajat se supune tuturor regulilor şi principiilor care acţionează în unităţile cu caracter public.

 În cadrul C.A.R.P. Galaţi, personalul angajat în condiţiile Codului Muncii, are un comportament conform regulilor de convieţuire instituite în acest cod şi activează în concordanţă cu prevederile Statutului, cu principiile de etică civică şi morală. Gradul ridicat al conştiintei personalului în procesul muncii într-o asociaţie a pensionarilor, determină respectul lor pentru bătrâni, pentru normele juridice în desfăşurarea activităţii. Aceste reguli stau la baza activităţii zilnice a lucrătorilor asociaţiei noastre.

  Gradul cel mai ridicat al volumului de muncă stă pe compartimentele de secretariat şi informare cu publicul şi contabilitate, cu pleiada subalternilor săi, operatori pe calculator, casieri, contabili, casieri de ghişeu, casieria centrală.

 Secretarul C.A.R.P., doamna Virginica Gaiu, cu o vechime de peste 20 de ani în acestă funcţie, are o preocupare permanentă pentru rezolvarea problemelor administrative şi de secretariat, este deosebit de atentă cu solicitările membrilor, răspunde competent la nevoile oamenilor, se află în mijlocul oamenilor, nu numai în birou, ci şi, cel mai adesea, în mijlocul oamenilor pe holurile Casei. Are o bună experienţă în întocmirea proiectelor de hotărâri, decizii  şi dispoziţii, urmărind îndeaproape modul de îndeplinire după aprobarea acestora, ţine evidenţa mişcării numerice şi nominale a membrilor Casei privind înscrierea, transferarea, retragerea sau decesul acestora. FOTO

Contabilul Şef, doamna Tinca Buruiană (foto) este angajatul cu cea mai mare vechime în C.A.R.P. Are peste 31 de ani vechime în activitatea financiară a Casei. Pe drept cuvânt, putem afirma că pe umerii domniei sale stă greutatea, legalitatea şi volumul întregii activităţi financiare. Cunoaşte fizic membri cu vechime de 30-40 de ani în asociaţie, viaţa şi nevoile acestora, cunoaşte evoluţia activităţii financiare şi a numărului de membri, încă de la unirea celor două C.A.R.P.-uri. Peste toate acestea, are o comportare umană de excepţie, fiind cel mai elocvent exemplu de muncă şi comportare. Este prietenă, atentă şi prietenoasă cu întregul personal şi poate, într-un mod mai aparte, cu doamna Orzan Doina-Lucia, casier-operator, tot cu vechime de peste 31 de ani în C.A.R.P. În acest caz nu este de mirare că întreaga activitate a personalului se desfăşoară într-o armonie care se revarsă pe holuri şi care dă linişte şi siguranţă pentru zecile de solicitanţi care vin zilnic şi care, pentru a nu tulbura această linişte, vorbesc încet sau privesc la televizor, asteptand rezolvarea cererilor.

În ultimii ani însă,   s-a pus un accent deosebit pe încadrarea tinerilor care, pe lângă dorinţa de a se achita cu cinste de sarcini, au şi un bagaj superior de cunoştinţe noi în domeniul financiar şi al mânuirii apraturii electronice.

 În aceste condiţii, cu o medie de vârsta de 39,8 ani, avem asigurată şi experienţa şi elanul tinereţii. Cei 23 de salariaţi sunt angajaţi astfel:

 1 Secretar

 1 Contabil Şef

 1 Contabil

 1 Operator calculator

 1 Casier operator general

 9 Casieri operatori

 5 Referenţi

 1 Medic generalist

 1 Asistent medical

 1 Lăcătuş mecanic

 1 Îngrijitor

 

   Cu organele alese şi cu numărul destul de mic al aparatului de execuţie ce lucrează cu competenţă şi ataşament faţă de pensionari, valoarea activităţii asociaţiei a crescut continuu, fiind în admiraţia şi aşteptările membrilor noştri.

Aşa cum personalul Casei îşi aminteşte cu plăcere de mulţi membri care au o vechime de 30-40 de ani şi peste, aşa şi mulţi dintre aceştia  îşi amintesc de o seamă de salariaţi ai Casei care, lucrând cu zecile de ani pentru ei, s-au pensionat de la C.A.R.P. Galaţi. Dintre aceştia amintim: Dima Anica (cu peste 30 de ani în slujba Casei), Asanachescu Elena, Iluţ Angela, Popa Vasilica, Dulcău Silvia, Stroe Nedelea, Lefterache Jenica.

 Pentru aceştia, pentru actualii salariaţi ai Casei, pentru membrii care zilnic umplu holurile, simţindu-se ca la ei acasă, ne-am permis să subintitulăm prezenta monografie “o casă pentru patruzeci de mii de gălăţeni” căci, pentru marea lor majoritate, aşa şi este.

Pagina precedentă: Federația națională "OMENiA" Pagina următoare: Perspectiva dezvoltării