Activități sociale, culturale...

Forme şi  procedee de desfăşurare a activităţilor sociale, culturale, sanitare

 Unirea celor două C.A.R.P.-uri de la nivelul oraşului, absorbţia majorităţii  membrilor de la C.A.R.P.-urile desfiinţate, sporirea înscrierilor de noi membri dintre muncitorii pensionaţi,  a condus la mărirea considerabilă a numărului de membri la cel mai mare şi mai reprezentativ C.A.R., pentru toate categoriile de pensionari din Galaţi.

 Odată cu sporirea numărului de membri, odată cu continua degradare a vieţii economice şi, implicit, cu sărăcirea populaţiei muncitoare, a crescut şi numărul cererilor de împrumut, de ajutoare nerambursabile, de recuperare a unei cote părţi din valoarea biletelor de tratament, de asistenţă sanitară gratuită sau  cu cotă de participare din partea Casei.

Nu mai este un secret pentru nimeni că în actualele condiţii, singurele instituţii de creditare pentru persoanele cu   venituri mici şi foarte mici, la care-şi  pot permite accesul, sunt casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Sfârşitul anului 2010 a fost edificativ în ceea ce priveşte marele număr de cereri pentru ajutoare nerambursabile cu care membrii noştri şi-au putut cumpăra alimente, medicamente, şi-au plătit facturile, şi-au  achiziţionat combustibili pentru iarnă, şi-au ajutat copiii la achitarea împrumuturilor bancare.

 Tabelul de mai jos este o reală oglindă a cererilor dar şi a grijii noastre faţă de membrii Casei.

Anul

Cota tratament

Ajutoare ocazionale

Membri

Suma

Membri

Suma

2000

1081

41910000

144

14095000

2001

1239

85120000

224

34300000

2002

1275

102000000

236

48600000

2003

1210

160275000

321

101400000

2004

1445

216750000

445

151000000

2005

1529

22935 ron

469

17075 ron

2006

1820

35415 ron

599

22575 ron

2007

1884

37650 ron

505

18480 ron

2008

1842

45995 ron

238

9815 ron

2009

1792

53690 ron

284

14025 ron

2010

1616

56495ron

660

39295 ron

Înafară de acestea, C.A.R.P. Galaţi şi-a făcut un obicei din a acorda premii de fidelitate persoanelor care au peste 45 ani vechime în cadrul C.A.R.P., astfel: în anul 2005 - 19 membri, în 2006- 7 membri, în 2007 -1 membru, în 2008- 4 membri, în 2009 - 8 membri, în 2010- 3 membri. Dintre aceştia exemplificăm pe cei din anii 2008 şi 2010:  Sevinuţă Elena, Onofrei Zoiţa, Andrei Sultana, Vazian Ştefania, Onilă Nicolina, Alexe Paraschiva, Vasiliu Safta.

  Grija pentru persoanele de vârsta a treia s-a manifestat şi în menţinerea  sănătăţii acestora. În cadrul Casei funcţionează trei cabinete medicale unde avem trei forme de asistenţă medicală: asistenţă medicală gratuită, asistenţă medicală cu cotă de participare a Casei şi asistenţă medicală cu  plată. Important de reţinut este faptul că întreaga asistenţă medicală este asigurată la preţuri accesibile. 

 Cabinetul de medicină generală,  condus de medicul Andone Doru Emil şi asistentul Palade Vasile, ambii cu  o vechime de 8 ani în cadrul Casei, se bucură de o solicitare anuală a peste 2000 de membri. În anul 2008 au fost acordate un număr de 2128 consultaţii şi  tratamente, în anul 2009 un număr de 2307, iar în anul 2010 un număr de 2425. Aceeaşi asistenţă plină de atenţie, o asigură şi medicul specialist stomatolog doctor Andone Cristina Luiza. Soţ şi soţie, medic generalist şi medic stomatolog, şi-au pus priceperea lor spre binele membrilor Casei. FOTO

În cadrul cabientului medical individual, medicul Ciubotaru Cerasela asigură atât ecografii totale, cât şi pe organe (ficat, vezică biliară, rinichi- vezică urinară, tiroidă, organe genitale, de sân şi de sarcină), precum şi acupunctură, reflexoterapie, recuperare medicală. Media anuală a pacienţilor este între 180 şi 250 de pacienţi.

În cadrul atelierului de cizmărie se execută reparaţii atât la încălţăminte normală, cât şi la încălţăminte ortopedică, de care au nevoie mulţi dintre membrii noştri. În anul 2008 s-a înfiinţat o frizerie deservită de doamna Târnoacă Florentina, frizerie care oferă servicii cu 50 % mai mici faţă de unităţile din oraş.

Deosebita preocupare din partea Consiliului Director se manifestă şi în ceea ce priveşte petrecerea timpului în mod plăcut şi util. De-a lungul timpului pensionarii au fost invitaţi gratuit, cu reducere sau cu plată de 50 % la diferite spectacole. Primele informaţii le avem din perioada preşedenţiei lui Radu Ionescu. Acesta invita periodic formaţii artistice din Bucureşti. Spectacolele aveau loc, de regulă, pe stadionul “Portul Roşu” sau la cinematograful “Popular”. 

 În anul 1984, Gheorghe Vasiliu a invitat Ansamblul C.A.R.P. Bucureşti, la care spectacol au participat peste 600 de pensionari. 

 În ultimii ani, domnul preşedinte Hâncu Ionel a stabilit relaţii deosebite cu teatrele gălăţene, cu Grădina Botanică, cu alte societăţi de profil. 

Până la desfiinţarea cinematografelor am avut strânse legături cu acestea. Între anii 2002-2004 s-a pus la dispoziţia pensionarilor un număr de 875 de bilete. La Teatrul Dramatic şi Teatrul Muzical în ultimii 10 ani avem următoarea situaţie: 

Anul

Teatrul Muzical

Teatrul Dramatic

Bilete gratuite plătite de C.A.R.P

Bilete gratuite oferite de teatre

Bilete cu preţ redus

Bilete gratuite plătite de C.A.R.P

Bilete gratuite oferite de teatre

Bilete cu preţ redus

2000

850

 

 

439

 

 

2001

1399

 

 

964

 

 

2002

2000

600

 

650

320

 

2003

1710

206

 

720

185

 

2004

1720

306

 

989

174

 

2005

1714

586

910

1085

 

128

2006

1068

1768

1037

696

63

384

2007

1010

2238

619

333

 

214

2008

710

1535

938

311

 

215

2009

1050

978

1535

200

272

215

2010

975

254

799

525

45

148

Muzeul de Artă ne-a pus la dispoziţie 165 de bilete de intrare, iar Centrul Cultural “Dunărea de Jos” ne-a oferit 775 de bilete la spectacolele organizate cu formaţii proprii.

           Bune relaţii avem şi cu Grădina Botanică. În ultimii 5 ani am beneficiat de 4560 de bilete cu preţ redus dintre care 3000 de bilete numai în anii 2009 şi 2010. 

Şi pentru distacţia pensionarilor a fost, în timp, o preocupare deosebită. C.A.R.P. Calea Ferată organiza petreceri la Casa de Cultură din zona portului, C.A.R.P. “Dunărea de Jos” în cartierul “Gheorghe Doja”, iar C.A.R.P. Subofiţeri la “Casa Armatei” sau la sala “Salom Alehem”.

 În ultimii ani se organizează frecvent baluri, reuniuni, minirevelioane şi revelioane. În   perioada 2004-2010 un număr de 5667 pensionari au  participat la astfel de acţiuni din care amintim câteva denumiri: baluri ale primăverii, ale mărţişorului, ale florilor, ale toamnei ( cu prilejul Zilei Persoanelor de Vârsta a Treia), a iernii, minirevelioane şi revelioane. În anul 2010, faţă de numărul crescut de cereri, s-au organizat două minirevelioane şi revelionul propriu-zis. Deasemeni, s-au mai organizat trei întâlniri cu artistul Alexandru Jula (numite “întâlniri de suflet”), la care au participat peste 900 de pensionari.

   Pentru a cunoaşte şi din experienţa altor C.A.R.P.-uri  privind modalităţile de organizare şi desfăşurare ale acţiunilor, o preocupare aparte a fost şi aceea a schimburilor de experienţă. În anii 1983 şi 1984 Morun Nicolae împreună cu  Gheorghe Vasiliu au organizat schimburi de experienţă cu C.A.R.P.-urile numerele 1, 3 şi  7 Bucureşti, Braşov, Oradea, Ploieşti şi Brăila. 

  În perioada anilor 2000-2010 au avut loc un număr de 42 de astfel de schimburi de idei şi experienţă cu preşedinţii din 23 de oraşe. Dacă la Brăila s-au deplasat numai preşedintele Hâncu Ionel, vicepreşedintele Agache Aurelian, secretara Gaiu Virginica şi contabila şefă, doamna Tinca Buruiană, la Timişoara, spre exemplu, a participat la schimbul de idei întregul grup de excursionişti. Valoroase idei s-au desprins din discuţiile cu preşedinţi din zone turistice ca: Sighetul Marmaţiei, Constanţa, Iaşi, Vâlcea, Târgovişte, Vălenii de Munte, Pucioasa, Sighişoara, Herculane, s.a.

Cunoscut este că în ultimul timp, conform cu noile reglementări europene, s-a intensificat mişcarea populaţiei dintr-o ţară în alta şi, în aceste condiţii, a crescut nevoia de comunicare. C.A.R.P Galaţi a ieşit în intâmpinarea acestei necesităţi organizând cursuri gratuite de învăţare sau aprofundare a unor limbi de circulaţie europeană. Astfel, limba germană a fost învăţată timp de 7 ani cu profesorul inginer  Grigorescu Antonia. În prezent avem 4 cursuri de engleză, de începători şi avansaţi, la care predau domnii Lăzărescu Paul,  professor Ciocoiu Lucian, prof. univ. dr. Alexandru Rodica şi inginer Gheorghiu Mircea, precum şi două  cursuri de limba franceză, la care predă profesoara Frunză Făniţa.

Şi fiindcă vorbim despre carte, informăm că biblioteca Casei  dispune de un număr de 4213 volume şi că există preocupare de îmbunătăţire a fondului de carte. Suntem abonaţi la colecţia “Adevărul” care ne pune la dispoziţie cărţi bune la preţuri modice. În anul 2010 am avut 39 cititori stabili, care au împrumutat 276 de cărţi. Cei trei cititori care au împrumutat peste 30 de cărţi fiecare au primit bilete gratuite la teatru. 

 Activitatea de club se bucură de un interes deosebit. La clubul “Femina” doamnele se bucură de independenţă deplină în organizarea timpului.La clubul cu activităţi de table, şah, remy, în fiecare an există o perioadă de finalizare cu concursuri. Festivităţile de premiere se desfăşoară într-un mod deosebit. Cel care a acumulat cele mai puţine puncte se bucură de un premiu special: lingura de lemn. El este cel care începe concursul în anul următor.

Animat de dorinţa de a fi permanent în sprijinul membrilor săi, Comitetul Director caută permanent căi şi soluţii de a fi întotdeauna pregătit să facă faţă cerinţelor oamenilor şi , dacă se poate, chiar să iasă în întâmpinarea acestor cerinţe încă înainte de a fi formulate.

Pagina precedentă: Regulament excursii Pagina următoare: Fizioterapie și masaj