Perspectiva dezvoltării

Perspectiva  dezvoltării C.A.R.P. Galaţi

 

 Drumul parcurs de la ajutoarele ocazionale ale societăţilor economice sau ale administraţiilor locale din secolul al XIX-lea, de la casele de binefacere, de la fundaţiile şi casele de ajutor mutual, de la societăţile de ajutor reciproc organizate pe timp limitat şi până la solida organizare de astăzi a fost lung,  greu şi uneori nesigur.

 Actualul mod de organizare ne dă siguranţa că atâta vreme cât vor exista pensionari, vor exista şi Casele de Ajutor Reciporoc ale acestora.

 Revoluţia din Decembrie 1989 a rupt centura ce încorseta existenţa materială şi spirituală a românilor. Astăzi oamenii dispun de mari libertăţi de mişcare, de exprimare a opiniilor, de participare la viaţa socială, politică, culturală. Toate acestea însă, nu au dus şi la acel trai mai bun la care am sperat cu toţii în timpul dictaturii comuniste. Promisiunile pe care le fac astăzi guvernanţii şi oamenii politici, nu dau siguranţa că lucrurile s-ar putea îmbunătăţi în anii următori. Pentru ameliorarea acestei situaţii îngrijorătoare, Guvernul a luat măsuri în domeniul protecţiei sociale pentru cei aflaţi în nevoi, însă, din păcate, nici acestea nu reuşesc să satisfacă micile nevoi ale populaţiei.

Pentru omul de rând, pentru pensionarul care îşi doreşte şi el să beneficieze de aceste libertăţi, singura cale de îmbunătăţire a vieţii rămâne împrumutul. Dar cum împrumutul bancar are multe necunoscute şi ascunzişuri, cea mai facilă cale rămâne “drumul” la Casa de Ajutor Reciproc.

 Conştienţi fiind că acesta este viitorul pentru mulţi din oamenii vârstei a treia, Consiliul Director şi salariaţii Casei au drept scop principal îmbunătăţirea activităţii, găsirea de noi soluţii de întrajutorare.

 În lumina acestor gânduri, se doreşte depăşirea numărului de 50000 de membri activi. Pentru aceasta, dar şi pentru a uşura marea aglomeraţie zilnică de la centru, din Galaţi, se are în vedere ca, în funcţie de înţelegerea administraţiilor locale, să se înfiinţeze sucursale ale C.A.R. Pensionari în localităţi ca: Iveşti, Lieşti, Pechea, Cudalbi, Independenţa, Tuluceşti, Frumuşiţa, Folteşti, ş.a. Unele comune au avut de-a lungul timpului cooperative de credit şi astfel considerăm că oamenii ar veni cu încredere spre noi.

 În viitor se are în vedere şi extinderea de facilităţi în domeniul medical, precum şi înfiinţarea unui serviciu de recuperare medicală şi fizioterapie.

 În funcţie de solicitări, se propune ridicarea valorii maxime la împrumuturile rambursabile până la plafonul de 8000-10000 lei.

Pe fondul creşterii contribuţiei fixe lunare a membrilor, se va avea în vedere şi creşterea substanţială a ajutorului de deces. Deasemeni, se are în vedere elaborarea de noi criterii în privinţa acordării ajutoarelor ocazionale.

 Ieşind în întâmpinarea mai multor solicitări, se are în vedere amenajarea în spaţii noi a cluburilor pentru bărbaţi şi femei.

 Pentru îmbunătăţirea activităţilor de petrecere a timpului în mod plăcut, se va extinde organizarea de petreceri în fiecare lună în localuri specializate şi săptămânal în cluburile noastre.

 Anual se vor oferi gratuit peste 2000 de bilete la teatrele gălăţene, precum şi minimum 2000 de bilete  la Grădina Botanică. În paralel cu acestea se vor oferi, în funcţie de solicitări, şi bilete cu  preţ redus.

 Se vor organiza excursii pe traseele cele mai solicitate precum şi pe alte trasee mai puţin cunoscute şi frecventate. În funcţie de prevederile bugetare, o parte din acestea vor fi subvenţionate procentual.

 Se va milita, deasemeni, pentru mărirea numărului de cursanţi la învăţământul în principalele limbi europene precum şi pentru organizarea unui curs de informatică.

 În funcţie de experienţa căpătată, în conformitate cu ultimele prevederi legale în vigoare, precum şi ale legilor ce se vor elabora în perioada imediat următoare, se va proceda la modificarea prevederilor Statului propriu elaborat în anul 2003.

 Faţă de intensitatea activităţii zilnice, faţă de numărul destul de mic de personal existent, faţă de extinderea activităţilor ce se propun, pentru viitor se au în vedere şi angajări de noi salariaţi ai Casei, dintre care urgent sunt necesari: un inginer economist, un medic recuperare medicală, un psiholog-sociolog şi un asistent medical.

 Activitatea desfăşurată până în prezent, munca intensă de zi cu zi, gândurile pentru viitorul Casei reprezintă crezul şi voinţa Consiliului Director şi a întregului personal, pentru a nu înşela speranţa şi încrederea oamenilor, dar şi pentru a lăsa un edificiu solid celor  ce vor urma.   

Pagina precedentă: Personalul angajat Pagina următoare: Contact